Summary
Audience
Topics
Other Trainings

Araştırmalar, verilerin ayda yaklaşık %2 oranında bozulduğunu gösteriyor. Tüm kuruluşların da bir yandan güvenilir verilerle çalışmaları gerekirken bir diğer yandan da bilgilerin bütünlüğünü ve verilerin tutarlılığını kullandıkları tüm farklı uygulamalarda sağlamaları gerekiyor. Microsoft SQL Server 2012-2014 Ana Veri Servisleri, bir kuruluşun veri yapısı ve hiyerarşisini oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü bir özelliktir, bu sayede de farklı departmanlardan, silolardan ve veritabanlarından toplanan ve kullanılan veriler standart ve uyumlu bir hale getirilebilmektedir. Bu da farklı veritabanlarının birbirleriyle çalışabilmesini sağlamaktadır. Veri Kalitesi Servisleri ve Excel ile birleştirildiğinde ise uçtan uca eksiksiz bir sistem kullanıma sunulabilmektedir.

Audience

This course is intended for SQL Professionals, Business Intelligence Developers, Data Analysts and Data Stewards and Project Managers that need to learn how to utilize Master Data Services.

Topics

 • Course overview

 • Master data management concepts

 • Microsoft master data services overview

 • Understanding data models

 • Importing data

 • Version management

 • Business rules

 • MDS security

 • Publishing data

 • Excel add-in

 • Data quality services

Other Trainings

SQL Server
27 Training Set
Back to Trainings