Topics
Other Trainings

Topics

  • Diyagram oluşturmak

  • Diyagramlara şekiller eklemek

  • Şekilleri ve diyagramları biçimlendirmek

  • Şekilleri bağlamak

  • Proje zamanları oluşturmak

  • Kuruluş şeması oluşturmak

  • Ofis alanlarına yerleştirmek

  • Şekil ve şablonları özelleştirmek

Other Trainings

Microsoft Office
98 Training Set
Back to Trainings