1. Oprichtings- en Configuratieservices voor Bedrijfsinformatiepraktijken

 De setup- en configuratiewerkzaamheden van bedrijfsinformatie- en rapportage instrumenten, zoals Business Intelligence, Oracle Analytics, Business Objects, Qlikview, etc. en de upgrade en bug fix werkzaamheden van deze producten worden verzorgd.  

2. Ontwerpservices voor Rapportage/Bedrijfsinformatie Instrumenten Logische Tussenlagen

 De ontwerp- en configuratieservices van logische tussenlagen (obiee, business objects, etc), die gegenereerd zullen worden door structuren op te zetten die vergelijkbaar zijn met OLTP of DWH-systemen, waarop een bedrijfsinformatie-instrument beroep dient te doen, zullen in zijn geheel verzorgd worden.

3. Ontwerpservices voor Rapportage  

 Deze services includeren alle services voor het ontwerp en de publicatie van SQL/PLSQL, alle script-gebaseerde rapporten, door deze weer te geven via bedrijfsinformatie- en rapportage instrumenten.

4. Prestatieverbeteringsservices

 Deze service includeert services voor de verbetering van prestatie, gebaseerd op de oplossing van prestatieproblemen die verrijzen door configuratietekorten van rapportage instrumenten, hardware tekorten, fouten in het model van de database en problemen met polling.

5. Services voor de Veiligheid van Bedrijfsinformatie Instrumenten (Active Directory, Single SignOn)

 Deze service includeert de integratie van applicaties, zoals active directory/Idap integratie, die behulpzaam zijn voor het beheer van gebruikers uit een punt en de vereenvoudiging van de gebruikersnaam/ het wachtwoord.

Contactgegevens
Ik heb GDPR gelezen en accepteer het.

İş Zekası Hizmetlerimizle Verilerinizin Gücünü Ortaya Çıkarın

İş operasyonlarınız tarafından üretilen verileri anlamlandırmakta zorlanıyor musunuz? Bilinçli kararlar almanıza ve büyümenize yardımcı olabilecek içgörüler elde etmekte zorlanıyor musunuz? Eğer öyleyse, iş zekası hizmetlerimiz size yardımcı olabilir. Method IT olarak işletmelerin verilerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmalarını sağlayan özelleştirilmiş iş zekası çözümleri sağlama konusunda uzmanız. Deneyimli veri analistleri ve iş zekası uzmanlarından oluşan ekibimiz, müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarını ve hedeflerini anlamak ve özel gereksinimlerine göre uyarlanmış çözümler geliştirmek için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışmaktadır. MethodTR İş zekası hizmetlerimiz, veri toplama ve temizlemeden veri modelleme ve görselleştirmeye kadar veri analizi ve raporlamanın tüm yönlerini kapsar. Verilerinizden içgörüler elde etmek ve üzerinde hareket edilmesi kolay bir şekilde sunmak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz. İster müşteri davranışlarını analiz etmeniz ister tedarik zincirinizi optimize etmeniz veya yeni gelir akışları belirlemeniz gereksin, iş zekası hizmetlerimiz hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Yardımcı olduğumuz konular şunlardır:

• Verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları analiz etmenize

• İyileştirme ve optimizasyon alanlarını belirleme

• Gelecekteki performansı tahmin etmek için öngörücü modeller geliştirmek

• KPI'ları izlemek için özel gösterge tabloları ve raporlar oluşturun

İş Zekası Çözümlerimizle Akıllı Karar Verin

Günümüzün hızlı tempolu iş ortamında, doğru kararları hızlı bir şekilde almak başarı için kritik öneme sahiptir. Ancak elenmesi gereken çok fazla veri olduğundan, en önemli içgörüleri belirlemek ve zamanında harekete geçmek zor olabilir. İşte bu noktada iş zekası çözümlerimiz devreye giriyor. Method IT’de akıllıca karar vermenize ve iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek bir dizi iş zekası çözümü sunuyoruz. Çözümlerimiz, iş operasyonlarınıza ilişkin gerçek zamanlı içgörüler sunarak hızlı ve güvenli bir şekilde bilinçli kararlar almanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. MethodTR iş zekası çözümlerimiz özelleştirilebilir ve ölçeklendirilebilir olup işletmenizin benzersiz ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak şekilde uyarlanabilir. Verilerinizden içgörüler elde etmek ve bunları anlaşılması ve üzerinde hareket edilmesi kolay bir şekilde sunmak için en son teknolojileri ve araçları kullanıyoruz.

İş Zekası Uzmanlığımızla Rekabet Avantajı Kazanın

Günümüzün rekabetçi iş dünyasında, rekabet avantajı elde etmek başarı için çok önemlidir. Avantaj elde etmenin en etkili yollarından biri iş zekası kullanmaktır. MethodTR’de müşterilerimizin operasyonları hakkında değerli bilgiler edinmelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmak için uzman iş zekası hizmetleri sağlama konusunda uzmanız. MethodTR iş zekası uzmanlarından oluşan ekibimiz, çok çeşitli sektörlerdeki işletmelerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda yılların deneyimine sahiptir. Verilerinizden içgörüler elde etmek ve bunları anlaşılması ve üzerinde hareket edilmesi kolay bir şekilde sunmak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz. Hizmetlerimizin sağlayacağı bazı faydalar şunlardır:

• İş zekası uzmanlığımız size şu konularda yardımcı olacaktır:

• İyileştirme ve optimizasyon alanlarını belirlemenize

• KPI'ları izleyin ve performans metriklerini takip edin

• Müşteri davranış ve tercihlerini analiz edin

• Tahmine dayalı analitik ile gelecekteki performansı tahmin edin

İş Zekası Hizmetlerimizle İş Performansınızı Optimize Edin

İş performansınızı optimize etmek ve verimliliği artırmak mı istiyorsunuz? Eğer öyleyse, iş zekası hizmetlerimiz size yardımcı olabilir. Method TR’de operasyonlarınız hakkında değerli bilgiler edinmenize ve iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olabilecek bir dizi iş zekası hizmeti sunuyoruz. MethodTR iş zekası hizmetlerimiz, veri toplama ve temizlemeden veri modelleme ve görselleştirmeye kadar veri analizi ve raporlamanın tüm yönlerini kapsar. Verilerinizden içgörüler elde etmek ve bunları anlaşılması ve harekete geçilmesi kolay bir şekilde sunmak için en yeni araçları ve teknolojileri kullanıyoruz. Hizmetlerimiz size şu konularda yardımcı olabilir:

• Operasyonlarınızdaki darboğazları ve verimsizlikleri belirlemenize

• Tedarik zincirinizi ve envanter yönetiminizi optimize edin

• Müşteri deneyiminizi ve sadakatinizi geliştirin

• KPI'larınızı ve performans metriklerinizi izleyin ve takip edin

İş Zekası Çözümlerimizle Karar Alma Sürecinizi Kolaylaştırın

Günümüzün hızlı tempolu iş ortamında, hızlı ve bilinçli kararlar almak başarı için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, elenmesi gereken çok fazla veri olduğundan, en önemli içgörüleri belirlemek ve bunlara zamanında göre hareket etmek zor olabilir. İşte bu noktada iş zekası çözümlerimiz devreye giriyor. Method IT’de karar verme sürecinizi kolaylaştırmanıza ve sektörünüzde rekabet avantajı elde etmenize yardımcı olabilecek bir dizi iş zekası çözümü sunuyoruz. Çözümlerimiz, iş operasyonlarınız hakkında gerçek zamanlı içgörüler sunarak hızlı ve güvenli bir şekilde bilinçli kararlar almanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Çözümlerimiz size şu alanlarda yardımcı olabilir:

• Verilerinizdeki eğilimleri ve kalıpları belirlemenize

• KPI'ları izleyin ve performans metriklerini takip edin

• Tahmine dayalı analitik ile gelecekteki performansı tahmin edin

• Yeni gelir akışlarını ve iş fırsatlarını belirleme

İş zekası nedir ve işletmeme nasıl fayda sağlayabilir?

İş zekası, iş operasyonları hakkında içgörü kazanmak ve bilinçli kararlar almak için veri toplama, analiz etme ve sunma sürecidir. Operasyonlarınız hakkında gerçek zamanlı içgörüler sağlayarak, iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olarak ve veriye dayalı kararlar almanızı sağlayarak işletmenize fayda sağlayabilir.

İş zekası ile ne tür veriler analiz edilebilir?

İş zekası, satış verileri, müşteri verileri, finansal veriler, tedarik zinciri verileri ve daha fazlası dahil olmak üzere çok çeşitli verileri analiz edebilir. Esasen, işletmenizin ürettiği her türlü veri iş zekası araçlarıyla analiz edilebilir.

Ekibiniz verilerimizden nasıl içgörü çıkarıyor?

Ekibimiz verilerinizden içgörü elde etmek için veri madenciliği, makine öğrenimi ve istatistiksel analiz dahil olmak üzere çeşitli araçlar ve teknikler kullanır. Hedeflerini ve zorluklarını anlamak için müşterilerimizle yakın bir şekilde çalışıyor ve maksimum değer ve yatırım getirisi sağlamak üzere tasarlanmış çözümler geliştiriyoruz.

Bir iş zekası çözümünü uygulamak ne kadar sürer?

Bir iş zekası çözümünün uygulanmasına ilişkin zaman çizelgesi, projenin karmaşıklığına ve ilgili veri miktarına bağlı olarak değişebilir. Ancak ekibimiz, projelerin zamanında ve bütçe dahilinde tamamlanmasını sağlamak için verimli ve işbirliği içinde çalışır.

İş zekası sadece büyük işletmeler için mi?

Hayır, iş zekası her büyüklükteki işletme için faydalı olabilir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, tıpkı büyük işletmeler gibi operasyonları hakkında içgörü kazanmak ve bilinçli kararlar almak için iş zekasını kullanabilir.