Privacybeleid

Uw veiligheid is belangrijk voor ons. Hierdoor worden de persoonlijke gegevens die u met ons deelt met zorg bewaard.

Wij, als de “Gegevensbeheerder” van Metod IT Akademi A.S., willen tezamen met dit beleid voor de geheimhouding en bescherming van persoonlijke gegevens het volgende teweeg stellen: duidelijke vaststelling van welke persoonlijke gegevens voor welk doeleinde gebruikt zullen worden, van wie en waarom wij de bewerkte gegevens delen en de inlichting van u als gebruiker over wat u rechten zijn met betrekking tot uw bewerkte gegevens, naar aanleiding van onze bewerkingswijze van gegevens en legale voorwaarden.    

Uw Verzamelde Gegevens, Wijze van Verzameling en Rechtsvorderingen

Uw IP-adres en de gegevens van uw gebruikersagent zullen bewerkt worden binnen het kader van en tijdens de duur van de service- en overeenkomstrelatie tussen ons, gebaseerd op voorwaarde van legale voordeelverwerking om louter analyses te verrichten en door middel van cookies en vergelijkbare technologieën via automatische of niet-automatische methodes en soms via derde partijen, zoals analytische aanbieders, advertentienetwerken, toegangsproviders, technologieproviders, etc., deze te verwerven, te bewaren, op te slaan en bij te werken.

Gebruiksbestemming van Uw Persoonlijke Gegevens

De persoonlijke gegevens die u met ons zult delen, zullen bewerkt en bijgewerkt worden tijdens de duur van de overeenkomst en service, conform diens gebruiksbestemming en met mate, onder voorwaarde dat dit alleen zal geschieden om analyses te verrichten, zodat wij de behoeftigheden van de services die wij verlenen op de best manier mogelijk kunnen verrichten, waardoor u toegang heeft tot deze services en op maximale wijze gebruik kunt maken van deze, zodat wij deze kunnen verbeteren volgens uw behoeften en u binnen legale kaders kunnen introduceren aan nog uitgebreidere serviceproviders en om verplichtingen voortkomende uit de wet na te kunnen komen (delen van persoonlijke gegevens met gerechtelijke en administratieve autoriteiten, wanneer dit verzocht wordt).

Aan Wie en Voor Welke Doeleinden Kunnen de Verzamelde Persoonlijke Gegevens Overgedragen Worden

Uw persoonlijke gegevens die u met ons zult delen, kunnen overgedragen worden aan 3de personen en instanties en organisaties in het binnenland en buitenland, waarvan wij service ontvangen en/of waaraan wij service verlenen om onze activiteiten voort te kunnen zetten, waarmee wij een relatie hebben via een overeenkomst en waarmee wij samenwerken, en op verzoek aan gerechtelijke en administratieve autoriteiten, mits dit gebeurt op voorwaarde dat de benodigde technische en administratieve maatregelen genomen worden.

Veiligheid van uw persoonlijke gegevens

1.    Plausibele technische en organisatorische maatregelen zullen genomen worden om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, misbruikt or veranderd worden.

2.    Wij bewaren al uw persoonlijke gegevens bij vertrouwbare providers (met wachtwoord en firewall).

3.    U accepteert hierbij bij voorbaat dat gegevensoverdracht over het internet per definitie niet veilig is en dat wij de veiligheid van gegevens, die via het internet verzonden worden, niet kunnen garanderen.

4.    Het is uw verantwoordelijkheid dat u het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website geheimhoudt; wij zullen u niet vragen om uw wachtwoord te delen (alleen wanneer u inlogt op de website).

Contact

U staat in zijn geheel vrij om te bepalen of u wel of niet mee instemt dat alleen uw benodigde persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid voor de geheimhouding en bescherming van persoonlijke gegevens, zodat analyses verricht kunnen worden voor de verlening van services. Wij zullen ervan uitgaan dat u dit accepteert als u gebruik blijft maken van de website; u ben altijd welkom om contact met ons op te nemen via ons e-mailadres info@metod.com.tr voor meer informatie.